Fen bilgisi öğretimi OÖA 305

Ekim 14, 2009

FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ (OÖA 305)


Gün: Çarşamba – Perşembe

Yer: Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Sınıf: Lütfen ders panolarini ya da resmi web sayfasini kontrol ediniz.

Ders sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Özgür Taşkın

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi

e-mail: otaskin@omu.edu.tr

Telefon: 0 (362) 445-0118 (dahili-7286)

Ofis saati:

Sinav: Sinav tarihi hakkinda lütfen resmi sinav tarihini kontrol ediniz.

Ders İçeriği

Okul öncesi eğitiminde fen ve doğanın önemi; okul öncesinde fen ve doğa ile ilgili kavramların öğretilmesinde kullanılacak yöntemler; kavram haritaları oluşturma; fen ve doğa ile ilgili temel kavramlar; canlı, cansız kavramı; gökyüzü ve uzayı tanıma; ısı ve ışık ile ilgili temel olaylar.

Okulöncesi Eğitimde Fen ve Doğanın Önemi; Okulöncesinde Fen ve Doğa Etkinliklerinin Amaçları ve Kazandırılacak Kavramlar; Fen ve Doğa ile İlgili Kavramların Öğretiminde Kullanılan Strateji, Yöntem ve Teknikler; Fen ve Doğa Etkinlikleri ile İlgili Kavramları Zihinde Yapılandırma ve Kavram Haritaları Oluşturma; Fen ve Doğa Etkinliklerinde Araç – Gereçlerden Yararlanma: Fen ve doğa etkinliklerinde araç – gereç kullanmanın yararları, Fen ve doğa etkinliklerinde kullanılan araç ve gereçler; Fen ve Doğa Etkinliklerinin Planlanması: Yıllık planlar, Günlük planlar.

Dersin Amacı

Konu alanında öğretim yöntemleri, öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açı ile incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve standartları, fen bilimi ve eğitimi, düşünme ve öğrenme, bilimsel gelişim ve fen eğitimi, temel fen bilimleri kavramları, kavramsal sistemler ve kavrama, soru sorma tekniklerinin öğretilmesi. Bilimin doğası kavramının algılanması dersin temelini oluşturmaktadır.

Kurs Tanımlaması

21.yy girerken tüm alanlardaki değişim eğitim alanında da kendini göstermektedir. Var olan öğrenim teorileri ve pratiğe nasıl uyarlanabilecekleri ise süre gelen ve devam edecek gibi görünen bir tartışma konusudur. Bunun yanı sıra öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin ne olduğunun konusu ise hala post-modern ve modern bilim eğitimi yaklaşımları arasında gerilim yaratmaktadır.

Eğitimci olmanın günümüzde sadece sınıfta dersi verip programı (müfredatı) uygulayıp gitmek olmadığı bilinmektedir. Eğitimci olmak araştırmacı ruhu, bilimselliği, gözlemi, neden sonuç ilişkilerine mantıksal bağlantılar yakalamayı gerektirir. Bunun için sizden beklenen ilginç bulduğunuz bilimsel veya referanslı yazıları arkadaşlarınızla paylaşmanız bunları sınıfa taşımanızdır. Aktif öğrenim sürecinin başarıya ulaşması sadece ders verenin çabası ile değil ders alanın da yorulmasına ve isteğine bağlı olduğu unutmayınız.

Deontoloji dersi olmadığı için sizden beklenen mesleğinizi bir yaşam biçimi olarak kabul etmeniz, mesleğinize saygı göstermeniz, birşeyleri değiştirebileceğinize inanmanız ve hepsinden en önemlisi entellektűel toleransınızın sınırlarını artırmanızdır.

Eğitimdeki yeniden yapılanma sürecinde sizden beklenen sorgulayıcı olmanız ama bu sorgulamaları bilimsel süzgeçten geçirmenizdir. Bu dersin amacı; size hiçbirşeyi dikte ile öğretmek değil, sorgulayıcı bir mantıkla bilimsel süreçleri, bilimin doğasını, öğretim teorilerini, soru sorma yöntemlerini, fen deneylerinin ucuz ve pratik olarak uygulanmasını, araştırma ve derleme makalelerinin fen bigisi öğretimindeki yerini, fen eğitimindeki standardizasyonu, ölçme ve değerledirmenin hem araştırmacı hem de öğretmen açısından önemini yapılandırıcı (kritiği ile birlikte) bir anlayışla irdelemektir. Sizlerden beklenen yaratıcı ve bilimsel düşünme yeteneğinizi geliştirmenizdir.

Öğretim Tekniği ve Öğrencinin Rolü

Ders programı önceden verildiği için sizlerden istenen derse gelmeden önce okunacak tüm kaynakları okumak ve adı geçen konuları elden geldiğince irdelemektir. Derse aktif katılım, ödevlerin zamanında yapılması, gerekli okumaların önceden yapılması, uygun teknolojilerin kullanılması (e-mail vs) beklenmektedir. Sınıfta ve sınıf dışında okul arkadaşlarınıza ve tüm üniversite personeline uygun davranışlar içerisinde olmanız örnek bir öğretmen adayı olduğunuzunda göstergesi olacaktır.

Okunacak Kaynaklar ve Kullanılacak Bazı Materyaller

1- Tüm fen bilgisi eğitimini anlatan metod kitapları kullanılabilir.

2- Şimşek, N., & Çınar, Y.(2008). Okul Öncesi Dönemde Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

3- Çepni, S.(2005). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: PegamA.

4- Arnas, Y.(2007). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Ankara: Kök Yayıncılık.

5- Taşkın, Ö.(2008). Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar.(Editor). Ankara: PegemA

6- Arı, M., & Öncü, E.(2007). Okul öncesi dönemde fen-doğa ve matematik uygulamaları. Ankara: Kök Yayıncılık.

7- Şahin, F.(2000). Okul öncesinde fen bilgisi öğretimi ve aktivite örnekleri. İstanbul: YA-PA

8- Chaille, C., & Britain, L.(2003). The young child as scientist. New York: A & B.

9- Aşağıda adı geçen kitaplardan 3 tanesinden en az bir tanesini okumak ders için önerilmektedir.

Daniel Todes.(2000). Hayvan makinesi araştırırken: Ivan Pavlov. Ankara: TÜBİTAK.

Margaret Muckenhoupt.(1997).Bilinçdışının kaşifi: Sigmund Freud. Ankara: TÜBİTAK.

Rebecca Stefoff.(1996).Evrim Devrimi: Charles Darwin. Ankara: TÜBİTAK.

10-Ödevlerinizi hazırlarken referans kullanımına dikkat ediniz. Tüm ödevler Windows ortamında Word yazılımı ile tamamlanacak ve APA (American Psychological Association) stili ile satır aralıkları 1,5 olarak hazırlanacaktır.

11-Lütfen tüm ödevlerinizi yedekleyiniz (back up) aksi taktirde ödev kayıplarından ders sorumlusu değil ödevi hazırlayan öğrenci sorumlu olacaktır. Bilgisayarım bozuldu çıktı alamadım dememeniz için lütfen yedekleme yapınız.

Online Kaynaklar

Üniversitemizin ana web sayfasında kütüphaneyi tıklayınız aşağıdaki web sayfasına ulaşacaksınız (http://kutuphane.omu.edu.tr/aboneveritabanlari.htm).Ardından ERIC kutusunu tıklayıp sayfanın altınadki continue tıklayınız. Oraya aradığınız anahtar sözcüklerin İngilizcesini FIND kısmına yazarak SEARCH butonunu tıklayınız. Eğitimde aradığınız konular hakkında İngilizce kaynakları bulabilirsiniz. Bunlardan başka kaynaklarda doğal olarak mevcuttur. Ancak bilimsel olmayan yazıları lütfen ders içeriği olarak düşünmeyiniz.

Notlandırma (Kurs Değerledirmesi)

Derse kayıtlı olan herkes verilen tüm ödevlerden bireysel olarak sorumludur. Ders notları içerisinde atıfta bulunulan tüm kaynaklar dersin işlenmesi açısından yardımcı olacaktır. Bundan dolayı elden geldiğince fazla kaynaktan yararlanmanız tavsiye edilmektedir. Herhangi bir şekilde atıfta bulunmadan başka bir kaynaktan bilgi alıp bunu kendi bilginizmiş gibi göstermek, başka birisinin ödevini kullanmak dersi “F” ile tamamlamanıza kısaca, kopya muamalesi görmenize neden olacaktır. Bireysel ve grup calismalari ayri ayri degerlendirilecektir. Derse aktif katilim elbette performans gostergesi olacaktir ve yil sonu notunuza olumlu olarak yansiyacaktir. Bireysel aktiviteler Bilimsel surec becerilerine ve sorgulama stillerine uygun olarak 11. hafta sonunda tamamlanmis olacaktir.

Ders ile İlgili Beklentiler

 1. Derse zamanında girilmesi,

 2. Ödevlerin zamanında verilmesi,

 3. Ders ile ilgili tüm beklentilerin sınıfa gelmeden önce yapılması,

 4. Öğrencilerin dersten maksimum yararı sağlaması ve aynı şekilde katkı yapması,

 5. Ders sırasında cep telefonlarının kesinlikle kapalı pozisyona getirilmesi,

 6. Derse gelmemek veya geç gelmek hangi nedenle olursa olsun öğrencinin sorumluluğundadır. Beklenmedik olaylardan dolayı oluşan sorunlar için bizzat ders sorumlusu ile konuşunuz. Elbette gerekli tolerans gösterilecektir.
 7. Herhangi bir sorununuz olduğu taktirde ders ile ilgili ofis saatlerini kullanmaya özen gösteriniz. Ofis saati size ayrılan zamandır. Eğer ofis saati dışında geleceksiniz lütfen randevu isteyiniz. Ofis saatini etkin bir şekilde kullanınız.

Grup Organizasyonu

İlk hafta herkes sınıf mevcutuna göre 5-6 kişilik gruplar oluşturacaktır. Bu gruplar bireylerin kendi isteğine bırakılacaktır. Ancak ikinci hafta hala grubu olmayanlar varsa ne yazik ki derslerin etkin işlenmesi açısından isteklerine bağlı olarak değil zorunlu olarak kura yolu ile bizzat ders sorumlusu tarafından bir çalışma grubuna kaydedileceklerdir.

NOT: Her grupta İngilizce bilen en az bir kişinin olması önerilmektedir. Bunun amacı, İngilizce yazılmış olan literatürlerin taranmasında ve okunmasında kolaylık sağlamaktır.

Sunumlar Hakkında

Grup sunumları için bir program belirlenecektir. Bu yüzden grup elamanları etkin bir şekilde işbirlikçi çalısmayı öğrenmesi gerekmektedir. Bireysel anlaşmazlıklarınızı lütfen grup çalışmasını etkileyecek duruma getirmeyiniz. Eğer bir sorununuz olursa sorunlu durumu birlikte çözmek için ders sorumlusuna erkenden haber veriniz.

Sunumlar gruplar halinde yapılacak ve kamera ile sunum sırasında kaydedilecektir. Gerekli kamera alet odasında mevcut olup, teknik dahil olmak üzere tüm sorumluluk grup elamanlarına aittir. Kamerayı önceden ayırt etmemek veya grup elamanlarından birinin yaptığı hatadan kaynaklanan tüm sorumluluk tüm gruba ait olacaktır. Alet odasındaki kamera 8-mm lik kaset gerektirmektedir. Daha fazla bilgi için alet ve ekipman odasındaki yetkili ile irtibata geçmeniz son derece önemlidir. Kayda alınan sunumlar CD ye basılarak üzerine konu başlığı, bölüm, sınıf ve grup nosu yazılacak ve ders sorumlusuna sunum raporu ile birlikte sunum sonrasını takip eden hafta ders saatinde teslim edilecektir. Bu CD lerden herbirinizin birer tane elinde olmasında yarar vardır.

Sunum süresi 40 dakika olup tüm grup elemanlarının aktif katılımı beklenmektedir. Sunum tarzınına herhangi bir şekilde sınırlandırma getirilmektedir. Fen Bilgisi konuları için okul öncesi programına dahil bir konu, bir deney, bir alt başlık canınız ne isterse sunabilirsiniz. Sizden istenen kendinize şu soruları sormanız “öğrenme eylemini oluşturabildim mi? Etkili sunum yapabildim mi? 20 yıl önceki öğretim tarzından farkım Power Point kullanmak mı olmalı yoksa başka değişkenler de önemli mi? Uygun soru tekniklerini kullanabiliyor muyum? Araştırma tabanlı ve sıkça konuşulan yapılandırıcı yaklaşımı nasıl algıladım?” vb. sorulardır

Sınıfta yapacağınız aktivitelere göre sınıfın fiziksel ortanını ayarlamak size kalmıştır; istediğinizi yapabilirsiniz. Ancak sıra düzeni ile oynayacaksınız lütfen ders başlamadan ve sıraları yere sürterek çekmeden bu işi hallediniz. Diğer sınıfları lütfen rahatsız etmeyelim.

Bireysel aktiviteler ise tüm öğrenilen bilgileri dikkate alarak

a) Bilimsel süreç becerilerini ve öğrencilerin biliş düzeylerini dikkate alarak,

b) Bilimsel soru sorma tekniklerinden yararlanarak ve bunu göstererek hazırlanmalıdır. Bu söylenenlerin hepsi grup sunumları ve raporları için geçerlidir.

E-mail Kullanımı

Her grubun bir e-mail adresi olmasında yarar vardır. E-mail listesi; ders ile ilgili tartışma, bilgilendirme, ve her türlü eğitim ile ilgili bilgi alış verişi için kullanılabilir. Gruplara ait e-mailler 2.hafta bir beyaz kağıt üzerinde ders sorumlusuna sunulacaktır. Gruplar aşağıdaki format haricinde e-mail almamalı: 3Agunduzoop_1grup@hotmail.com gibi (Bu gmail de olabilir ya da baska bir email uzantisi da). E-mail kullanımının asıl amacı aranızdaki bilgi alış verişini hızlandırmaktır. Eğer öğrencilerimiz omu.edu.tr uzantılı email adresi alabiliyorlarsa bu daha iyi olacaktır. Dönem içinde bu ders sorumlusu tarafından sizlere bildirilecektir.

Lab malzemeleri kullanımı hakkında

Lab malzemelerini seçerken lütfen dikkatli olunuz. Herhangi bir şekilde sınıf içerisinde kullanımı sağlık açısından tehlikeli olan veya sınıftaki ortama zarar verebilecek türden çalışmalarda özen gösteriniz. Lab malzemeleri için lütfen lab sorumlusu teknisyen arkadaşlarımızdan isteyiniz ve aynı şekilde iade ediniz. Lab tüm malzemeleri bulma şansımız olmadığı için tüm aksaklıkları göz önünde bulundurup önceden tedbirinizi alınız.

Geçici Kurs Takvimi

 1. Hafta:Dersten beklentiler ve giriş (Çalışma gruplarının oluşturulması)
 2. Hafta: Öğrenme nedir? Öğrenme nasıl oluşur? Araştırma, teori, ve makale üçgeni (Bilişselcilik, Davraniscilik, Sosyal Ogrenme Teorisi)
 3. Hafta: Soru sorma stillerinin önemi, bilimsel süreç becerileri, uygun yaşta uygun soru sorma, kitap seçimi, bilim nedir sorusuna yanıt arama, öğrenme evreleri, performans objektifleri, 5E, çok disiplinli fen eğitimi.
 4. Hafta: Yapılandırmacı yaklaşım, fen ve teknoloji öğretiminde proje tabanlı öğrenim.
 5. Hafta: Probleme dayalı öğrenme
 6. Hafta: Bilinim Dogasi ve Bilimsel aciklamalar ve argumanlar
 7. Hafta: Grup sunumları (Konular: 1. Grup: Ses, titresim ve hareket 2. Grup: Su ve Özellikleri, toprak katmaları ve canlılar)
 8. Hafta: Grup sunumları (Konular: 3. Grup: Isı-sıcaklık ve mevsimler 4. Grup: Bitkiler ve degisim)
 9. Hafta: Grup sunumları (Konular: 5. Grup: Batma, yüzme ve kaldırma kuvveti 6. Grup: Eriyen ve erimeyen maddeler)
 10. Hafta: Grup sunumları (Konular: 7. Grup: Yeryüzü şekilleri ve tohumlar 8. Grup: Doğa olayları ve çevre kirliliği)
 11. Hafta: Grup sunumları (Konular: 9. Grup: Manyetizma 10. Grup: Elektrik)
 12. Hafta: Bireysel aktivitelerin sunumu
 13. Hafta: Bireysel aktivitelerin sunumu

 14. Hafta: Yarı yıl değerlendirmesi

Yoruma kapalı.

Kategoriler

 • Genel
 • Yayımlanmış makaleler
 • etkinlikler
 • dersler
 • öğrenciler için